ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐรวมใจ สร้างวินัยกำจัดขยะ ชุมชนริมคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนริมคลอง และเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐรวมใจ สร้างวินัยกำจัดขยะ ชุมชนริมคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนริมคลอง และเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐรวมใจ สร้างวินัยกำจัดขยะ ชุมชนริมคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนริมคลอง และเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานสร้างวินัยการกำจัดมูลฝอยระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
             โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไมตรี อินทุสุต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

แกลเลอรี่