ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุม ASEAN-EU High - level Dialogue on Environment and Climate Change

การประชุม ASEAN-EU High - level Dialogue on Environment and Climate Change

                การประชุม ASEAN-EU High - level Dialogue on Environment and Climate Change

                วันนี้​  (8 กรกฎาคม​ 2562)" เป็นวันแรกของ “การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๐” (30th ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment : 30th ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้ ในช่วงเข้า​เป็นการประชุมเรื่อง “ASEAN-EU High - level Dialogue on Environment and Climate Change” โดยมี  นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในนามประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ​

                ทั้งนี้​  ในการประชุมดังกล่าวได้หารือถึงกรอบแนวทางความร่วมมือ​ ASEAN -​ EU  ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ ๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสหภาพยุโรปแจ้งว่า สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่อาเซียน ๒) การจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเลโดยสหภาพยุโรปได้เสนอแนะ ผลการวิเคราะห์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ขยะทะเลของอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะจัดการปัญหานี้ร่วมกัน และชื่นชมประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ที่ริเริ่มการจัดทำปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งประเทศไทยได้ขอบคุณ สหภาพยุโรปที่ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยประเทศทไทยจะทำหน้าที่ประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และจะผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมตามกรอบแผนปฏิบัติการฯ  ในภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมมีการหารือ ๓) ความร่วมมือสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ที่รวมถึงเมืองที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเมืองอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาพ,ข่าว,เผยแพร่, จันทร์เพ็ญ,อาทิตยา

แกลเลอรี่