ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผู้ตรวจราชการกระทรางฯ (นายโสภณ ทองดี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งนำ้บาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเกษตรกร ในพื้นที่ จ.ตรัง และจ.นครศรีธรรมราช (5-6 ก.ค.62)

ผู้ตรวจราชการกระทรางฯ (นายโสภณ ทองดี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งนำ้บาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเกษตรกร  ในพื้นที่ จ.ตรัง และจ.นครศรีธรรมราช (5-6 ก.ค.62)

ผู้ตรวจราชการกระทรางฯ (นายโสภณ ทองดี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งนำ้บาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเกษตรกร  ในพื้นที่ จ.ตรัง  (5 ก.ค.62)

 

ผู้ตรวจราชการกระทรางฯ (นายโสภณ ทองดี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งนำ้บาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเกษตรกร  ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (6 ก.ค.62)

แกลเลอรี่