ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 "กัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา

เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 "กัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา

           เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 "กัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา
          โดยในวันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) ผู้แทนกระทรวงฯ โดยนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพ

แกลเลอรี่