ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 30 (30" Meeting of the ASEAN Senior Offcials on the Environment 30" ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 30 (30" Meeting of the ASEAN Senior Offcials on the Environment 30" ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

   วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเขียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 (30" ASEAN
Senior Oficials Meeting on the Environment: 30" ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเชียนผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการประชุมที่ปลัดกระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมอาเชียนจะร่วมหารือ เพื่อตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินการในประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเชียนประจำปี โดยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนมื่อ 10 ปีที่แล้วในปี พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นการประชุมฯ ครั้งที่ 20 สำหรับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ในปี 2562 ตรงกับปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะผลักดันการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย Advancing Partnership for Sustainabiuity (ร่วมมีอ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน) ที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก การประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Green Meeting ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมในการลดการใช้กระดาษ การคัดแยกขยะ และการงดใช้พลาสติก เป็นต้น

   นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการข้อริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของไทยในฐานะประธานอาเซียนได้แก่ (1) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะล ที่จัดขึ้นมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 และ (2) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่องการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า และพืชป่าผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากประเทศสมาชิก เนื่องจากปัญหาขยะทะเล และการสักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าเป็นประเด็นปัญหาท้าทายสำคัญของอาเซียน และยินดีที่ประเทศไทยนำปัญหาดังกล่าวมาริเริ่ม เพื่อการเสริมสร้างความข้มแข็งให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันของประชาคมอาเซียนในการต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสืบไป

 

ภาพ / ข่าว / เผยแพร่ : กองการต่างประเทศ / ปริตา

แกลเลอรี่