ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเสริมยศ สมมั่น) ตรวจราชการตามภารกิจหน่วยงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเสริมยศ สมมั่น) ตรวจราชการตามภารกิจหน่วยงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์