ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก และ ประชุมการป่าไม้ปี 62 ด้านองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมเปิดกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”

ทส. เตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก และ ประชุมการป่าไม้ปี 62 ด้านองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมเปิดกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”

ทส. เตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก และ ประชุมการป่าไม้ปี 62 ด้านองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมเปิดกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมการป่าไม้ ปี 62 ภายใต้แนวคิด “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนางานด้านป่าไม้สู่ความยั่งยืน  ส่วนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี เตรียมจัดกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน  โดยในวันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) และนายคณิต  โพธิจินดา  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และคณะ ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ภาพ : อนุชา,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ข่าว,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่