ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสากล​ ฐินะกุล) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสากล​ ฐินะกุล) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี