Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานจะจัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ และการมอบเงินเข้ากองทุนผู้พิทักษ์ป่า การเสวนา หัวข้อ "นวัตกรรมและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานผู้พิทักษ์ป่า ตลอดจนพบกับกิจกรรมพิธีสวนสนามจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 800 นาย กรมป่าไม้ 400 นาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 100 นาย รวม 3 กรม จำนวน 1,300 นาย 
             นอกจากนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประธานในการแถลงข่าว (14 กรกฎาคม 2560) ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1 (Run for Rangers Minimarathon 1st) เพื่อสมทบทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรของชาติ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ อุทยานแห่งชาติ ดังนี้ 
            1. วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRTb5VipYp21Ywg_1QQJ3i38-VxiZqjAfPxzjI6n7m5qTpZA/viewform 
            2. วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/forms/5HDrxOtu67YzitKq1 
            3. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook : khaosok minimarathon วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ ครั้งที่ 1 
            4. วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.khaoyainationalpark.com 
           อนึ่ง สมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ได้ลงมติในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลกในปีพุทธศักราช 2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น "วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” เพื่อเป็นวันรำลึกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้เป็นหัวใจหลักในการทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า

แกลเลอรี่