ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสากล ฐินะกุล) ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ณ จังหวัดหนองคาย (12 ก.ค.62)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสากล ฐินะกุล) ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ณ จังหวัดหนองคาย (12 ก.ค.62)

แกลเลอรี่