ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 12 กค.62 ช่วงบ่าย ผต.ทส. (นายสากล ฐินะกุล) ตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย และ ทสจ.หนองคาย เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน การเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 12 กค.62 ช่วงบ่าย ผต.ทส. (นายสากล ฐินะกุล) ตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย และ ทสจ.หนองคาย เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน การเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ