ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

ทส. รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

ทส.รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

       ทส. จัดโครงการปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแผ่นดิน และโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล เพื่อปลูกจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มไม้ดอกสีเหลืองที่สวยงาม

       วันนี้ (13 ก.ค. 62) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแผ่นดิน และโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ลงทะเบียนร่วมปลูกต้นไม้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พร้อมผู้บริหารระดับสูง และผู้ร่วมงานกว่า 500 คน เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ในกรมป่าไม้ รวมถึงแจกกล้าไม้มีค่า และกล้าไม้ดอกสีเหลืองอีก 1000 กล้า ณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่

     ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ เป็นการปลูกจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การหวงแหนและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มไม้ดอกสีเหลืองที่สวยงาม สามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งยังให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งศึกษาธรรมชาติ รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามในอนาคต

     นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" โดยให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่ของตนเอง ที่สาธารณะ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และร่วมใจปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมที่ ทส. พิจารณาคัดเลือกไว้ ซึ่งมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านต้น ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและมารับ "ต้นกล้าแห่งความจงรักภักดี" หรือขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไป

แกลเลอรี่