ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เน้นย้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

รมว.ทส. เน้นย้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

รมว.ทส. เน้นย้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมแสดงความห่วงใยประชาชนหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยเน้นย้ำ ทส. พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีฝนทิ้งช่วง ทำให้หลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และยกระดับรายได้ของเกษตรกร ทส. มีเป้าหมายในการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่เป็นพื้นที่ที่หาน้ำยาก เป็นพื้นที่เป็นชั้นหินแข็ง จำนวน 5 แสนไร่ ภายใน 3 ปี ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 180 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกตลอดปี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากหลายเท่าตัวหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 % จากรายได้การขายผลิตผลได้ตลอดทั้งปี  ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานให้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

แกลเลอรี่