ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

รมว.ทส ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

      วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.15 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้นำ ผู้ประกอบพิธีทางศาสนา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนข้าราชการทุกหมู่เหล่า และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
      ทั้งนี้ พิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้นำประกอบพิธีศาสนาพุทธ นายวุฒิ ฐิตะลักขณะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม)  บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อธิษฐานภาวนาขอพร (ศาสนาคริสต์)  พระครูสุริยาเทเวศร์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง สวดมนต์ถวายพระพร (ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู) และพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา โดย Mr.Satpal Singh สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา เป็นผู้นำสวดของศาสนาซิกข์

แกลเลอรี่