ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร” พัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

รมว.ทส. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร” พัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

      วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
      ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนต้นหางนกยูงฝรั่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้จำนวน 10 องค์กร ร่วมกันปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง จำนวน 1,010 ต้น และเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร ภายในสวนวชิรเบญจทัศ รวมทั้ง ชมนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
      ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวรัฐบาลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานโดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับภูมิทัศน์สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ในเมือง รวมทั้งลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ อีกทั้ง เป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

แกลเลอรี่