ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ”

ทส.ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ”

ทส.ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ”

                          วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) เวลา 14.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงตัวอย่างนิทรรศการ ผลงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโครงการพระราชดำริ โดยมี นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
                          โดยการจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย 25 องค์กร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ฯ และทรงทอดพระเนตร นิทรรศการที่รวบรวมโครงการพระราชดำริจากองค์กรต่าง ๆ  ที่ร่วมจัดงาน ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ร่วมการจัดงานฯ ประกอบไปด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์

แกลเลอรี่