ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ตรวจความพร้อมศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ

รมว.ทส. ตรวจความพร้อมศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ

รมว.ทส. ตรวจความพร้อมศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมศูนย์ประสานงาน ทส. โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วม เพื่อให้การประสานงานและสนับสนุนข้อมูลประกอบการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ด้านนโยบาย แผน โครงการ ของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. อยู่ประจำการ ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Department Operation Center (DOC) ชั้น 7 บริษัท ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

แกลเลอรี่