ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมระหว่างประเทศด้านปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน เผยศักยภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System)

ทส. จัดประชุมระหว่างประเทศด้านปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน เผยศักยภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System)

         วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ในภูมิภาคอาเซียน  พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์     ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่า ภายใต้ระบบ SMART Patrol System พร้อมทั้ง หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย,กัมพูชา,เมียนมาร์,อินโดนีเซีย,ลาว,มาเลเซีย,สิงคโปร์ เวียดนาม และคณะเจ้าหน้าที่จาก Wildlife Conservation Society (WCS) เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี

          สำหรับระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) เป็นระบบที่เริ่มนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าว ในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นความร่วมมือในการพัฒนา การฝึกอบรมกำลังพลร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น WCS, WWF, IUCN, Freeland, ZSL มาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานภายใต้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) อย่างเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบ สำหรับการพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านคุ้มครองพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน

แกลเลอรี่