ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรณษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันนี้ (1 สิงหาคม 2562) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) เปิดประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรณษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งมอบต้นกล้ารวงผึ้ง จำนวน 3,000 ต้น ให้แก่สถานศึกษา 505 แห่ง และส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปปลูกและนำไปบำรุงรักษาให้งอกงาม โดย กรมป่าไม้ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง พื้นที่สาธรณะ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แกลเลอรี่