ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good day say no plastic bag on the beach

รมว.ทส. เปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good day say no plastic bag on the beach

รมว.ทส. เปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good day say no plastic bag on the beach 

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมควบคุมมลพิษ จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good day say no plastic bag on the beach  รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน ลดรับ ลดให้ งดใช้ถุงพลาสติก  ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาด และทะเล รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชายหาด และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด "ดูแลโลก เพื่อให้โลกดูแลเราตลอดไป" 
           วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good day say no plastic bag on the beach "ดูแลโลก เพื่อให้โลกดูแลเราตลอดไป"  พร้อมด้วย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจน ศิลปิน ดารานักแสดง นักท่องเที่ยว ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ. เพชรบุรี
          ในโอกาสนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า หัวใจสำคัญ ในการรักษาชายหาดและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่กิจกรรมการเก็บขยะในวันนี้ แต่คือการสร้างจิตสำนึกของทุกคน ให้ร่วมมือกัน รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาผืนป่า รักษาทะเล ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ยั่งยืนไปสู่ลูกหลานในอนาคต โดยรมว.ทส.ได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด กับ คณะผู้บริหาร เครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันเก็บขยะชายหาด ชมการแปรอักษรจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์จัดเก็บ การคัดแยกขยะ และได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดวาง BOOM ดักขยะ ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลและรักษาชายหาดให้สะอาด ปราศจากขยะ ช่วยลดการสูญเสียสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พกพาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสำหรับกิจกรรมเก็บขยะชายหาดในวันนี้เก็บขยะได้มากถึง 66.40 กิโลกรัม (WASTE WEIGHT = 66.40 Kg.) สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 19.11 Kg.Co2e (Carbon footprint = 19.11 kg.Co2e) ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 764 ต้น

แกลเลอรี่