ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมกับ ครม.ทำกิจกรรมจิตอาสามูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

รมว.ทส. ร่วมกับ ครม.ทำกิจกรรมจิตอาสามูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

     วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมด้วยภริยา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยได้ร่วมมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จัดทำสื่อการเรียน การทำสมุดทำมือ สำหรับเป็นสมุดให้นักเรียนผู้พิการทางการมองเห็น รวมทั้งได้ร่วมเล่นกีฬากับนักเรียนด้วยการแข่งขันฟุตบอลและแข่งชักเย่อ นอกจากนี้ หลังจากเสร็จกิจกรรมกลางแจ้งแล้ว ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็ก ๆ นักเรียนผู้พิการทางการเห็นของมูลนิธิฯ ด้วย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ นำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
     ทั้งนี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรสในครั้งนี้ ถือเป็นคณะแรกที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการทางสายตา ด้วยการมาทำกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้ทั้งบุคลากรและนักเรียนผู้พิการของมูลนิธิได้มีกำลังใจในการดำเนินงานและต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไป
     อนึ่ง สำหรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2482 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 80 ปี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 นับเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น ในด้านการศึกษา และการฝึกอาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความรอบรู้ในการวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้คนพิการทางการเห็นได้มีโอกาสที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แกลเลอรี่