ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ IUCN ประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ

ทส. ร่วมกับ IUCN ประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ

ทส. ร่วมกับ IUCN ประชุมหารือ ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ

               วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 15.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature) หรือ ไอ ยูซีเอ็น (IUCN) โดย Regional Director: MS. Aban Marker Kabraji ประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ โดยโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ Mrs.Aban Marker Kabraji ผู้อำนวยการองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) ประจำภูมิภาคเอเชีย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าประชุมหารือฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่