ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช. ร่วมมือกับ จ.ภูเก็ต กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

ทช. ร่วมมือกับ จ.ภูเก็ต กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

ทช. ร่วมมือกับ จ.ภูเก็ต กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 12 ส.ค. 62 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในรูปแบบจิตอาสา 904 วปร. เพื่อร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ เศษไม้ และถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยพล.ร.ท. สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กองทัพเรือ ตำรวจ เหล่าจิตอาสา 904 วปร. จากกรม ทช. กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,000 คน ณ บริเวณหาดในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายจตุพร อธิบดี ทช. กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.โดยมีหัวใจหลักสำคัญ ประการแรกคือ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย ทสม. เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ NGOs ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานในระดับพื้นที่จะมีความใกล้ชิดและเป็นด่านหน้าที่จะรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยตรง ก่อนที่จะสะท้อนส่งต่อมายังกระทรวงฯ จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่สำคัญ ที่สามารถบูรณาการการทำงานเข้ากับงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อสนองพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ขยายผลสู่การเป็น เครือข่าย ทสม. จิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการทำงานจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเชื่อมประสานการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาครัฐและประชาชนเข้าด้วยกัน รวมถึงให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในฐานะจิตอาสาพระราชทานอย่างแท้จริง

แกลเลอรี่