ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. โดย กรมป่าไม้ แถลงข่าว “การดำเนินงาน การป้องกัน ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้”

ทส. โดย กรมป่าไม้ แถลงข่าว “การดำเนินงาน การป้องกัน ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้”

ทส. โดย กรมป่าไม้ แถลงข่าว “การดำเนินงาน การป้องกัน ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้”

                 วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ แถลงข่าว “ผลการดำเนินงาน การป้องกัน ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้” ทั้งในด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ด้าน การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ด้านความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันรักษาป่า และการจัดประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โดยในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว กรมป่าไม้ ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการอยู่ เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมดูและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

แกลเลอรี่