ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน

ปกท.ทส. รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน

         วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา 07.30 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายจเรศักดิ์​ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน นำโดย นางจินตนา แก้วขาว และคณะ เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนและชี้แจงข้อมูลผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น กรณี กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน ขอคัดค้านการดำเนินโครงการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชุบสี ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขอทราบรายละเอียดการส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังประเด็นข้อร้องเรียน ของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน พร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    นำประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

แกลเลอรี่