ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ภาพรวมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบอุทกภัย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบอุทกภัย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบอุทกภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

>>> พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
          1. อช.ภูหินร่องกล้า ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน บ้านนาโพธิ์ ม.1 และบ้านนาจาน ม.2 ต.ห้วยเฮี๊ยะ อ.นครไทย แบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีตำรวจภูธรนครไทย และปกครองอำเภอนครไทย นำโดยนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ได้อำนวยความสะดวกรับส่งประชาชนและพระสงฆ์ ข้ามจุดน้ำท่วม และนำรถกู้ชีพพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จำนวน 20 นายและรถยนต์กระบะบรรทุกขับเคลื่อนสี่ล้อเข้าช่วยเหลืออีกจำนวน 4 คัน ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สถาวะปกติแล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
          2. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะในสังกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยพิบัติจากภาวะฝนตกหนักและดินโคลนถล่มจาก “พายุโซนร้อนโพดุล” ในพื้นที่เสี่ยงภัย เขตท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
          - จำนวนเจ้าหน้าที่ 40 นาย
          - รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน
          - รถยนต์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
          พร้อมปล่อยกำลังพล ออกปฏิบัติงาน และประสานหน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัยฯ โรงพยาบาล และผู้นำหมู่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชน ทั้งนี้ ได้ให้การสนับสนุน น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น ให้แก่นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่สามารถออกจากหน่วยพิทักษ์ฯ ได้ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกจุดเสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่อง
          3. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล 1 (วังทอง) ส่วนอนุรักษ์ฯ สบอ.11 พิษณุโลก ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหารค่ายสฤษดิ์เสนาเข้าช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายหมูที่ฟาร์มกำลังโดนน้ำท่วมเล้า จำนวนร้อยกว่าตัวซึ่งขณะนี้น้ำยังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ได้บูรณาการร่วมกับชุดกู้ภัยพิษณุโลก นำน้ำดื่มและอาหารไปแจกให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมท้องที่ ม. 3 และ ม. 5 ต.ไชยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
          4. สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ประสานงานร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.1 (วังทอง) และโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ที่ 2 นำเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และนำน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค ไปแจกจ่ายยังศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆ ของอำเภอวังทอง
          5. ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2 (หนองแม่นา) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ที่ สล. 8 (หนองแม่นา) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เคลียร์ ต้นไม้กิ่งไม้ ที่ทับขวางบริเวณสะพานข้ามไปยังหน่วยพิทักษ์ บูรณาการร่วมกับปลัดอำเภอเขาค้อ อบต.หนองแม่นา ฝ่ายปกครอง ตำรวจและชาวบ้าน แจกข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชนบ้านทานตะวันบ้านหนองแม่นา ที่ประสบเหตุน้ำท่วม นอกจากนี้บูรณาการร่วมกับชาวบ้าน นำไม้ที่ล้มทับออกจากเส้นทางการเกษตรบริเวณแห่งบางระจัน
          6. ขสป.ภูเมี่ยงและภูทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม ท้องที่อำเภอชาติตระการ ณ ห้อง warroom อำเภอชาติตระการ โดยมีนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ เป็นประธาน จากนั้นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องที่อำเภอชาติตระการ นำท่อนไม้ออกจากสะพานเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำไหลบริเวณสะพานบ้านโคกผักหวาน หมู่ที่ 5 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
          7. ขหล. ถ้ำผาท่าพล ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ร่วมกับ อบต.เนินมะปราง และผู้ใหญ่บ้านหนองขอน ม.9 พร้อมชาวบ้าน ช่วยกันทำความสะอาดวัดและสำนักสงฆ์ถ้ำทองเจริญธรรม ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
          8. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์ สนธิกำลัง 3 หน่วยงานไปช่วยเหลือ ชุมชนหมู่ 3
คุ้มชวนชม บ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถางกิ่งไม้ เศษไม้ เก็บกิ่งไม้เศษไม้ ให้น้ำในลำน้ำไหลได้สะดวก
          >>> พื้นที่จังหวัดสกลนคร/อุดรธานี
          1 ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากเหตุวาตภัยและอุทกภัย โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร บ้านโคกตาดทอง ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
                   1.1) ผู้รับแจ้งเหตุ/เบอร์โทรรับแจ้งเหตุ
                             - นายสุนทร พานเหนือ             เบอร์โทร 0807425812
                             - นางสาวจุฬาลักษณ์ เพณี          เบอร์โทร 0817298400
                   1.2) จำนวนบุคลากร 10 นาย
                   1.3) ยานพาหนะสนับสนุนการช่วยเหลือ รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน
          2 ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากเหตุวาตภัย และอุทกภัย โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ฯ จ.อุดรธานี บ.สุมณฑา ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
                   2.1) ผู้รับแจ้งเหตุ/เบอร์โทรรับแจ้งเหตุ
                             - นายพงศ์พัฒน์ ใจมั่น     เบอร์โทร 092-9419978
                             - นายสมเกษ ดาวเรือง    เบอร์โทร 065-0989254
                   2.2) จำนวนบุคลากร 9 คน 
          >>> พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 
          การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยของโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า จ.มุกดาหาร
          1. ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวง เทศบาลตำบลหนองแคน องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง และนศท. ร.ร.ดงหลวงวิทยาคม ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมท้องที่ บ.นาหลัก,บ.โพนสว่าง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ในการสัญจรไป-มาตามเส้นทางระหว่าง บ.นาหลัก-บ.โพนสว่าง และร่วมทำความสะอาด ร.ร.บ้านนาหลัก ต.พังแดง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม
          2. ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล บริเวณเส้นทางระหว่าง บ.โพนไฮ ต.หนองแคน – บ.โพนสว่าง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงตามลำดับ
          >>> พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายท่าน รมว.ทส. โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินร่วมกับ กรมทหารพรานที่ 36, องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง รวมกำลังพลทั้งสิ้น 30 นาย พร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนัก ตั้งแต่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ถึงบ้านโพซอ ช่วยกันเปิดเส้นทางเนื่องจากดินสไลด์ปิดเส้นทาง และต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางปิดเส้นทางสัญจร ทำให้การสัญจรจากตำบลเสาหินไม่สามารถใช้การได้ เพราะมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดเส้นทาง จำนวน 39 จุด ยังคงเหลืออีกซึ่งมีดินสไลด์เป็นจำนวนมาก พิกัด 47Q 363764 E -2029703 N จุดชมวิวบ้านโพซอ รถแทรกเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ประสานกับฝ่ายทหาร นพค.36 เพื่อสนับสนุนเครื่องกลหนักเข้าดำเนินการตักดิน และปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้รถสัญจรได้ต่อไป
          >>> พื้นที่จังหวัดน่าน
          1.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ได้ร่วมกันสำรวจ และให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสถาน ตำบลนาน้อย ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผลการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ล้มขวางทางสัญจร และสูบน้ำออกจากบ้านราษฎรที่ถูกน้ำท่วม
          2. อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อส.อ.สองแคว และเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย 3202 เก็บกวาด ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข 1148 บริเวณทางขึ้นดอยจี๋ ม.1 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
          >>>พื้นที่จังหวัดตาก/สุโขทัย
          จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
          1. อช.ลานสาง รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.เมือง อ.วังเจ้า อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะ รถยนต์2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          2. อช.ตากสินมหาราช รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัยท้องที่ อ.เมือง อ.แม่สอด อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          3. อช.ขุนพะวอ รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          4. อช.แม่เมย รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.ท่าสองยาง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          5. อช.น้ำตกพาเจริญ รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.แม่สอด อ.พบพระ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          6. อช.ดอยสอยมาลัย รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.เมือง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 10 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 1 คัน และอุปกรณ์จำเป็นในการช่วยเหลือ
          7. ขสป.แม่ตื่น รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.แม่ระมาด อ.บ้านตาก อ.สามเงา อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          8. ขสป.อุ้มผาง และ ขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.อุ้มผาง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่แห่งละ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์แห่งละ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          9. อช.ศรีสัชนาลัย รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.ศรีสัชนาลัย อ.ทุ่งเสลี่ยมและ อ.ศรีนคร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          10. อช.รามคำแหง รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.เมือง อ.กงไกรลาศ อ.คีรีมาศ และ อ.บ้านด่านลานหอย อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          11. ขสป.ถ้ำเจ้าราม รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท้องที่ อ.ศรีสำโรง อ.สวรรคโลก อ.บ้านด่านลานหอย อ.ทุ่งเสลี่ยม และ อ.เมือง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 20 นาย พร้อมยานพาหนะรถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          12. เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ หน.อช และหน.ขสป.รีบเร่งประสานเพื่อรับมอบภารกิจจากศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติระดับอำเภอ(นายอำเภอท้องที่เป็นหัวหน้าศูนย์)จากนั้นจัดกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เหมาะสมกับภารกิจ
          >>>พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
          1 อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เตรียมความพร้อม
                   1.1 กำลังพล จำนวน 20 นาย
                   1.2 รถยนต์กู้ชีพ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน
                   1.3 รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 3 คัน
                   1.4 รถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
                   โดยเตรียมความพร้อม บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ หากได้รับแจ้งเหตุ พร้อมที่จะออกให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
          2 สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น ดังนี้
                   2.1 กำลังพล จำนวน 11 นาย
                   2.2 รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน
                   2.3 เครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
                   โดยเตรียมความพร้อม บริเวณสถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หากได้รับแจ้งเหตุ พร้อมที่จะออกให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
          >>> พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ชุมพร/ระนอง  ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 21 แห่ง แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
          1. จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ อช.เขาสก, อช.แก่งกรุง, อช.ใต้ร่มเย็น, อช.หมู่เกาะอ่างทอง, อช.ธารเสด็จ-เกาะพะงัน, อช.คลองพนม, ขสป.คลองแสง, ขสป.ทุ่งระยะ-นาสัก, ขสป.คลองยัน, ขหล.เขาท่าเพชร, ขหล.หนองทุ่งทอง
          2. จ.ชุมพร ได้แก่ อช.หมู่เกาะชุมพร, วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ, ขสป.อุทยานเสด็จในกรมฯ ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง), ขสป.อุทยานเสด็จในกรมฯ ด้านทิศใต้
          3. จ.ระนอง ได้แก่ อช.น้ำตกหงาว, อช.ลำน้ำกระบุรี, อช.หมู่เกาะระนอง, อช.แหลมสน, ขสป.ควนแม่ยายหมอน, ขสป.คลองนาคา
          ขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่มีเหตุการณ์แต่อย่างใด แต่ได้สั่งการให้หน่วยงานเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับสถานการณ์แล้วตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ หน.อช และ หน.ขสป. รีบเร่งประสานเพื่อรับมอบภารกิจจากศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติระดับอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นหัวหน้าศูนย์) จากนั้นจัดกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เหมาะสมกับภารกิจ
          2. รายงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ ผอ.ทสจ.ในจังหวัดท้องที่เกิดภัยพิบัติทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ สบอ.4 ทราบด้วย
          3. เมื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้ สบอ.4.และ ผอ.ทสจ.จังหวัดท้องที่ทราบทันที
          4. กรณีที่อัตรากำลังและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไม่เพียงพอให้ประสานกับ หน.หน่วยงานภาคสนามอื่น ๆ เช่น หน่วยไฟป่า หน่วยต้นน้ำ ฯลฯในพื้นที่เข้ามาช่วยเสริมกำลังในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งรายงานให้ สบอ.4 ทราบ
          >>>พื้นที่จังหวัดเชียงราย/พะเยา
          1. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน สบอ.15 มี ผอ.สบอ.15 เป็นผอ.ศูนย์ฯ และเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
          2. ฝ่ายปฏิบัติการและฟื้นฟู รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการทันที ซึ่งมีอัตรากำลัง ประกอบด้วย ชุดสายตรวจปราบปราม 3 สาย ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า ชุดสายตรวจสัตว์ป่า รวม 60 นาย พร้อมยานพาหนะ รถยนต์ 5 คัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
          3. ฝ่ายวิชาการ เป็นศูนย์ข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ
          4. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ที่1ถึง 10 จำนวน 10 ศูนย์ มีหน้าที่รับผิดชอบออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือโดนทันที และบูรณาการประสานงานการปฏิบัติงานผู้ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวน 10 ศูนย์ปฏิบัติการ ดังนี้
                   4.1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 1 ลำน้ำกก มอบหมาย ให้ หน.อช.ลำน้ำกก เป็นหน.ศูนย์ปฏิบัติการ อัตรากำลังประกอบด้วยหน่วยงานภาคสนามในสังกัด สบอ.15 จำนวน 19 หน่วยงาน ร่วมปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
                   4.2 ศูนย์ปฏิบัติการฯที่ 2 อช.ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มอบหมายให้หน.อช.ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นหน.ศูนย์ อัตรากำลังประกอบด้วยหน่วยงานภาคสนามในสังกัด สบอ.15 จำนวน 29 หน่วยงาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
                   4.3 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 3 อช.ดอยหลวง มอบหมายให้ หน.อช.ดอยหลวง เป็น หน.ศูนย์ อัตรากำลัง ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด สบอ.15 จำนวน 9 หน่วยงาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ อ.แม่สรวย อ.พาน จ.เชียงราย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
                   4.4 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 4 อช.ขุนแจ มอบหมายให้ หน.อช.ขุนแจ เป็น หน.ศูนย์ อัตรากำลังประกอบด้วยหน่วยงานภาคสนามในสังกัด สบอ.15 จำนวน 9 หน่วยงาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
                   4.5 ศูนย์ปฏิบัติการที่ 5 อช.ภูขี้ฟ้า มอบหมายให้หน.อช.ภูชี้ฟ้าเป็น หน.ศูนย์ มีอัตรากำลัง ประกอกด้วย หน่วงงานภาคสนามสบอ.15 จำนวน 26 หน่วยงาน โดยรับผิดชอบพื้นที่ อ.เทิง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ อ.เวียงชัย อ.ดอยหลวง อ.ขุนตาล อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
                   4.6 ศูนย์ปฏิบัติการที่ 6 อช.แม่ปืม มอบหมายให้ หน.อช.แม่ปืม เป็น หน.ศูนย์ฯ มีอัตรากำลังประกอบด้วยหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสบอ.15 จำนวน 8 หน่วยงาน มีพื้นที่รับผิดชอบ อ.เมืองเชียงราย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และ อ.แม่ใจ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
                   4.7.ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 7 อช.ภูนาง มอบหมายให้ หน.อช.ดอยภูนาง เป็น หน.ศูนย์ มีอัตรากำลังประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดสบอ.15 จำนวน 1 หน่วยงาน มีพื้นที่รับผิดชอบ อ.เชียงม่วน
อ.ปง จ.พะเยา
                   4.8 ศูนย์ปฏิบัติการฯที่ 8 อข.ภูซาง มอบหมายให้ หน.อช.ภูซาง เป็น หน.ศูนย์ มีอัตรากำลังประกอบด้วยหน่วยงานภาคสนามในสังกัด สบอ.15 จำนวน 4 หน่วยงาน มีพื้นที่รับผิดชอบ อ.เชียงคำ อ.ภูซาง จ.พะเยา
                   4.9 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 9 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ มอบหมายให้ หน.ขสป.เวียงลอ เป็น หน.ศูนย์ มีอัตรากำลังประกอบด้วย หน่วยงานภาคสนามในสังกัด สบอ.15 จำนวน 3 หน่วยงาน มีพื้นที่รับผิดชอบ อ.ดอกคำใต้ อ.จุน อ.ปง จ.พะเยา
                   4.10 ศูนย์ปฏิบัติการฯที่ 10 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง มอบหมายให้ หน.ขสป.ดอยผาช้าง เป็น หน.ศูนย์ มีอัตรากำลังประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด สบอ.15 จำนวน 10 หน่วยงาน มีพื้นที่รับผิดชอบ อ.ปง จ.พะเยา
          >>>พื้นที่จังหวัดลำปาง
          ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน และให้ ทสจ.เป็นผู้บูรณาการในแต่ละจังหวัด ดังนี้
          1. ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
          2. ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
          3. ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยอุทยานแห่งชาติแม่วะ
          4. ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
          5. ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยอุทยานแห่งชาติดอยจง
          6. ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
          7. ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสพเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
          8. ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน 497 นาย อาสาสมัคร จำนวน 179 นาย เรือท้องแบน 1 ลำ รถยนต์ 83 คัน รถบรรทุก 15 คัน ยานพาหนะอื่น 17 คัน เครื่องสูบน้ำ 21 เครื่อง เครื่องเตือนภัย 4 ชุด อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย 15 ชุด อุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่น 5 ชุด พื้นที่รับน้ำ 37 แห่ง และอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ รถบรรทุกน้ำขนาดมาตรฐาน 1 คัน เครื่องปั่นไฟ 3 เครื่อง
          >>>พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
          ○ หน่วยจัดการต้นน้ำหุบกะพง ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.3 พบ. 
                    1. วันที่ 1 กันยายน 2562 หน่วยจัดการต้นน้ำหุบกะพง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนขึ้น ณ หน่วยจัดการต้นน้ำหุบกะพง ท้องที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว
                    2. เตรียมความพร้อมในที่ตั้งทั้งกำลังพล, อุปกรณ์, ยานพาหนะ, และเครื่องมือต่างๆ ประกอบด้วย 
                        2.1 จำนวนกำลังพล (ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ) จำนวน 6 คน
                        2.2 รถยนต์ จำนวน 1 คัน
                    3. พร้อมประสานงานและให้การช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุภัยพิบัติ ขึ้น ดังนี้
          ○ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
                   1. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตำห้วยยาง อำเภอทับสะแก รับผิดชอบช่วยเหลือประชาชน ท้องที่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง ตำบลห้วยยาง,ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก และศูนย์ช่วยเหลือย่อย ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางที่ หย.1 (น้ำตกเขาล้าน) รับผิดชอบช่วยเหลือประชาชน ท้องที่ตำบลเขาล้าน, ตำบลอ่างทอง,ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก และ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                   2. อัตรากำลัง ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ประจำศูนย์ฯ มีจำนวน ดังนี้
                             2.1 อัตรากำลัง จำนวน 23 คน
                             2.2 ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน
                             2.3 อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 ชุด
          ○ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
                   1. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
                   2. อัตรากำลัง ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ประจำศูนย์ฯ มีจำนวน ดังนี้
                             2.1 อัตรากำลัง จำนวน 9 คน
                             2.2 ยานพาหนะรถยนต์ จำนวน 2 คัน
                             2.3 ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
          ○ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบน 
                   1. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรตอนบน จำนวน 1 ศูนย์ โดยได้มีการจัดกำลังพล ในการปฏิบัติการช่วยเหลือ 30 คน รถยนต์ 4 ล้อ 5 คัน รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 2 คัน เครื่องสัญญาณเตือนภัย 2 จุด มีที่รองรับน้ำ 5 แห่ง เครื่องมืออื่นๆ ดังนี้ นี่มือ 2 คัน เลขเครื่อง 2 เครื่อง มีดพร้า4เล่ม เชือกไนลอน 2 เส้น
          >>> พื้นที่จังหวัดแพร่/น่าน
          1. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มอบหมาย จนท. ชุดกู้ภัย อช.ขุนสถาน ร่วมให้การต้อนรับรอง ผวจ.น่าน (นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์) ตรวจเยี่ยม.ผู้ประสบภัยดินสไลด์ ณ สำนักสงฆ์บ้านห้วยจอย ต.สันทะ อ.นาน้อย พร้อมนี้ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ประสบภัย ในครั้งนี้ด้วย
          2. สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน ร่วมกับราษฎรบ้านทุ่ง ม.12 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ทำความสะอาดถนนจำนวน 200 เมตร และล้างทำความสะอาดบ้าน นายตี๋ พรมเภา บ้านเลขที่ 41 ม.12 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

 

หมายเหตุ
อช. ย่อมาจาก “อุทยานแห่งชาติ”/ ขสป. ย่อมาจาก “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” / ขหล. ย่อมาจาก “เขตห้ามล่าสัตว์ป่า”

แกลเลอรี่