ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เผย ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษา ร่วมลงทะเบียน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทะลุ 10 ล้านต้น

ทส. เผย ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษา ร่วมลงทะเบียน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทะลุ 10 ล้านต้น

ทส. เผย ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษา ร่วมลงทะเบียน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทะลุ 10 ล้านต้น 

                  วันนี้ (4 ก.ย.2562) นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ แถลงข่าวโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ครบ 10 ล้านต้น หลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกันปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านต้น ตามสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ เอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน หรือที่สาธารณะ และร่วมลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้  https://plant.forest.go.th/  โดยขอรับต้นกล้าจากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุกจังหวัด
                  โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2562 มีผลการดำเนินโครงการฯ ตอบรับที่ดีเกิดคาด โดยจากข้อมูลการร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในโครงการฯ พบว่า ครบตามเป้าหมาย 10 ล้านต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย.2562 พบว่ามีการปลูกต้นไม้แล้ว 10,504,777 ต้น และมีประชาชนเข้ามาร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการ 130,110 คน โดยเฉพาะต้นพะยูง ที่ประชาชนนิยมปลูกมากที่สุดถึง 1,877,902 ต้น และจังหวัดที่มีการปลูกต้นไม้มากที่สุด คือ จังหวัดลำปาง 573,109 ต้น
                 ทั้งนี้ เป้าหมายต่อไปอยู่ที่ 15 ล้านต้น นอกจากนี้ จะเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 10 ล้านต้น สามารถมาร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมป่าไม้  https://plant.forest.go.th/ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้
               1) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2) กรอกข้อมูลส่วนตัว 3) บันทึกภาพการร่วมปลูกต้นไม้ของท่านพร้อมรับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการปลูกต้นไม้ในโครงการฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถพิมพ์ออกมาจากระบบเก็บเป็นที่ระลึกได้
               2) ประชาชนในท้องที่ต่างจังหวัด สามารถขอรับกล้าไม้คุณภาพดี ได้ที่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292 ต่อ 5551

แกลเลอรี่