ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเสริมยศ สมมั่น) และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสากล ฐินะกุล) ตรวจราชการตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเสริมยศ สมมั่น) และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสากล ฐินะกุล) ตรวจราชการตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก