ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียน +3 ด้านสิ่งแวดล้อม “Clean up Our Sea, Change Our Future”

ทส. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียน +3 ด้านสิ่งแวดล้อม “Clean up Our Sea, Change Our Future”

 ทส. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียน +3 ด้านสิ่งแวดล้อม “Clean up Our Sea, Change Our Future”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019 ) ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. ภูเก็ต โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร. วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดการประชุมฯและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09:30 น. ร่วมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย) และรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายสุรชัย อจลบุญ) กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน ตามลำดับ ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Clean up Our Sea, Change Our Future” มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562 เพื่อให้เยาวชนจาก 13 ประเทศอาเซียน+3 (มอบรนเกาหลี ญี่ปุ่น)รวม 90 คน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะปัญหาขยะทะเล ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงบทบาทในการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนขยายเครือข่ายเยาวชนอาเซียน และประเทศ+3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจาก ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Prof. Dr. Masahisa Sato, Tokyo City University, Japan

แกลเลอรี่