ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.​เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ​ เตรียมมอบโล่และประกาศนียบัตร​ กว่า​ 300​ ราย​ ​ในงาน​ "ร้อยดวงใจ​ ร่วมใจลดโลกร้อน"

ทส.​เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ​  เตรียมมอบโล่และประกาศนียบัตร​ กว่า​ 300​ ราย​ ​ในงาน​ "ร้อยดวงใจ​ ร่วมใจลดโลกร้อน"

ทส.​เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ​  เตรียมมอบโล่และประกาศนียบัตร​ กว่า​ 300​ ราย​ ​ในงาน​  "ร้อยดวงใจ​ ร่วมใจลดโลกร้อน"

         วันนี้ (12 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. แถลงข่าว “การจัดงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00–17.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มต้นที่ตัวเรา” (It’s perfect time to start action) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ จำนวนกว่า 300 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมาจากกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น อาทิ
        ► กิจกรรมชดเชยคาร์บอนมีปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนทั้งสิ้น 144,455 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งกระตุ้นให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศโดยมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 3 ล้านบาท
        ► ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) และ ฉลากลดโลกร้อนหรือฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction) ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในอาเซียนที่มีระบบการรับรองสอดคล้องตามหลักสากล มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนทั้ง 2 ฉลากคาร์บอนรวมจำนวน 1,324 ผลิตภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 347,129  ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
        ►คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อมูลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร โดยมีปริมาณที่คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน (อุตสาหกรรมและบริการ) โดยพิจารณาจากแนวทาง/แผนการลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 289,530.29 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
        ► โครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme: LESS) มีกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจำนวน 361 กิจกรรม สามารถลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 974,275 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
        ► โครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย”(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) หรือ โครงการ T-VER มีโครงการที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 50 โครงการ โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวมกัน 1,664,150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และในจำนวนนี้มีโครงการที่ได้ผ่านการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (TVERs) หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 1,262,757 ตัน

 

แกลเลอรี่