ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมประชุมด้านน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งอย่างเป็นระบบ

รมว.ทส. ร่วมประชุมด้านน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งอย่างเป็นระบบ

         วันนี้ (12 ก.ย. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบมาตรการรับมือภาวะแล้งในปีหน้า ตามที่ สทนช. ได้เสนอทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ดำเนินการทันที) ระยะสั้น (1-3 ปี) และระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิจารณาในการวางแผนการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี62/63 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน หลัง สนทช. คาดการณ์ปริมาณน้ำในช่วง 1 พ.ย. 62 จะมีน้ำใช้รวม 36,741 ล้าน ลบม. พร้อมเดินหน้าจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและกองอำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (War room) เพื่ออำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการมวลน้ำได้อย่างเป็นระบบ เปิดทาง 3 โครงการใหญ่ วงเงินกว่า 18,000 ล้านบาท เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งอย่างเป็นระบบเข้าที่ประชุมครม.

แกลเลอรี่