ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทส. มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทส. มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          วันนี้ (16 กันยายน 2562) เวลา 11.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, นายพงศ์บุณย์ ปองทอง, นายอดิศร นุชดำรงค์) ร่วมพิธีดังกล่าว 
          ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ราย ผู้บริหารระดับต้น จำนวน 4 ราย และมีข้าราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 58 ราย โดยผู้เกษียณอายุราชการระดับบริหารสูง ประกอบด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แกลเลอรี่