ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับทูตญี่ปุ่น

รมว.ทส. ให้การต้อนรับทูตญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นาย ชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชื่นชมว่าประเทศญี่ปุ่นมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนญี่ปุ่นมีวินัยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเก็บ การคัดแยก และการนำกลับมาใช้ใหม่ เอกอัครราชทูตฯ จึงได้ถือโอกาสแนะนำ Shibuya Waste-to-Energy Plant ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะและปราศจากมลพิษ นอกจากนี้ เน้นย้ำว่าประเด็นด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นประเด็นที่สำคัญ  และชื่นชมประเทศไทยที่มีการดำเนินโครงการกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง แจ้งเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะมีความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการส่งช้างไปยังต่างประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่าเนื่องจากช้างมีความสำคัญกับประเทศไทยและมีแหล่งอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่น ดังนั้นการส่งช้างไปยังต่างประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำคู่มือสำหรับการส่งช้างไปยังต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของช้าง จึงจำเป็นต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่ง ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้ากระทรวงฯ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

แกลเลอรี่