ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

          ตามที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที นั้น
          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ดังนี้
          1.ดำเนินการสูบน้ำ/ระบายน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ดังนี้
                    1.1.จังหวัดศรีสะเกษ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ ต.หนองแค อ.ราษีไศล
                    1.2.จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ ต.เหนือเมือง อ.เมือง
                    1.3.จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชน/พื้นที่การเกษตร ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จำนวน 1,500  ไร่
                    1.4.จังหวัดขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบึงหนองโคตร รองรับปริมาณน้ำหลากจากชุมชนเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
                    1.5.จังหวัดอุดรธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านดุง จำนวน 9 จุด
                   - สูบระบายน้ำท่วมขังในเขตชุมชนไทยสมุทร ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จำนวน 1 จุด ปริมาณการสูบ 6,000 ลบ.ม.
                   - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานีจำนวน 8 จุด ปริมาณการสูบสะสมรวม 312,000 ลบ.ม.
2.ดำเนินการมอบสิ่งของ/ถุงยางชีพ/น้ำดื่มสะอาด/อื่นๆ
                    2.1.จังหวัดร้อยเอ็ด
                    - เจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์ ลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน 2,150 ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน ต.ขวาว ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ
                   - สนับสนุนกำลังพลพร้อมรถยนต์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.เสลภูมิ
                   - เจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ช่วยบรรจุกระสอบทราย/ลำเลียงจัดทำแนวป้องกันริมฝั่งแม่น้ำชี/มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย จำนวน 40 ชุด ในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง
                    2.2.จังหวัดกาฬสินธุ์
                             - สนับสนุนกำลังพลและรถยนต์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.เมือง
                    2.3.จังหวัดอุบลราชธานี
                             - สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เรือ และบุคลากร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
                             - แจกน้ำสะอาด จำนวน 12,000 ลิตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.ทัพไทย ม.7 ต.แจระแม อ.เมือง/ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนเกษแก้ว ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 590 ครัวเรือน 2,300 คน
                    2.4.จังหวัดศรีสะเกษ
                             - มอบน้ำดื่มจาก จำนวน 300 แกลลอน ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.กันทรารมย์
                    2.5.จังหวัดมหาสารคาม
                             - มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด ที่ อ.กันทรวิชัย
                    2.6.จังหวัดขอนแก่น
                             - กำลังพลจำนวน 20 นาย ก่อสร้างสะพานเหล็กชั่วคราว (Bailey Bridge) ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ 
                    2.7.จังหวัดยโสธร
                             - สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เรือ และบุคลากร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
                             - คณะผู้ตรวจราชการ ทส. ตรวจติดตามสถานการณ์/ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย/มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย จำนวน 100 ชุด ในพื้นที่ อ.เมือง                                            2.8.จังหวัดพิษณุโลก
                             - มอบถุงยังชีพ/น้ำดื่ม จำนวน 50 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ
                             - นำถุงยังชีพ/น้ำดื่มบรรจุแกลลอน/น้ำอีเอ็ม แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ หมู่ 3 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ
                    2.9.จังหวัดอ่างทอง
                             - ตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา
                    2.10.จังหวัดสิงห์บุรี
                             - ตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา
                    2.11.จังหวัดปทุมธานี
                             - ตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา
                    2.12.จังหวัดนนทบุรี
                             - ตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา

แกลเลอรี่