ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมวิชาการธรณีไทย 2562 “ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาจากทุกมิติ

กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมวิชาการธรณีไทย 2562 “ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาจากทุกมิติ

กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมวิชาการธรณีไทย 2562 “ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาจากทุกมิติ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมวิชาการธรณีไทย 2562 ภายใต้หัวข้อ“ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืองานการศึกษาวิจัยสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีทั้งในระดับชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่