ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร​ (รับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก)​ ในโอกาสเข้าพบหารือด้านการค้าสัตว์ป่า​ พืชป่า​ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รมว.ทส. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร​ (รับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก)​ ในโอกาสเข้าพบหารือด้านการค้าสัตว์ป่า​ พืชป่า​  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รมว.ทส. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร​ (รับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก)​
ในโอกาสเข้าพบหารือด้านการค้าสัตว์ป่า​ พืชป่า​  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          วันนี้ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น​ ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ H.E.Ms.​ Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง​การต่างประเทศสหราชอาณาจักร​ (รับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก)​ และคณะในโอกาสเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ หารือในประเด็นเรื่องการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยโอกาสนี้ นางรุ่งนภา พัฒนาวิบูลย์ ผู้อำนวยสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว

ในโอกาสนี้ Ms.​ Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง​การต่างประเทศสหราชอาณาจักร​ ได้แจ้งว่าสหราชอาณาจักรร่วมกับสาธารณรัฐอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าทุกภาคส่วนในสหราชอาณาจักรมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งขอบคุณประเทศไทยในความร่วมมือด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับสหราชอาณาจักรอย่างเข้มแข็งจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าพนักงานพิทักษ์ป่าไม้ของไทยมีจำนวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับบริเวณพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานพิทักษ์ป่าโดยการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นและทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกกฎหมายร่วมกันเป็นอย่างดี ในการนี้ สหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของไทยเพื่อต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายร่วมกันต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่