ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2562

ทส. ร่วมงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2562

ทส. ร่วมงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2562

       วันนี้ (20 กันยายน 256​62) เวลา 08.00 น. นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562 โดยในโอกาสนี้ ได้ร่วมพิธีพราหมณ์-บวงสรวงฯ และร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายรัฐบาล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 5 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างรัฐกับองค์กร รวมถึงเพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีกิจกรรมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงสถาปนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย 
 

แกลเลอรี่