ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 17 "PullingOurWeight" สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

ทส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 17 "PullingOurWeight" สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

ทส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 17 "PullingOurWeight" สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

     วันนี้ (21 กันยายน 2562) เวลา 08.45 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 17 ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน พนักงานจิตอาสา และประชาชน ณ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
       ปกท.ทส. ได้กล่าวว่า เรื่องขยะในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติก  เป็นเรื่องที่สำคัญของทุกคน และเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก ขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบไปยังสัตว์ทะเล เช่นที่ผ่านมา พะยูนน้อย "น้องมาเรียม" ก็เสียชีวิตจากอาการช็อก เนื่ื่องจากมีเศษพลาสติกชิ้นเล็กๆ หลายชิ้นขวางลำไส้ จนทำให้มีแก๊สสะสมเต็มทางเดินอาหาร ส่งผลให้ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอด ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน ทำอย่างไรให้คนทิ้งขยะลงถัง มีการคัดแยกขยะ ใช้ผลิตภัณทัณฑ์ทดแทนขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว รวมทั้ง การนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และกิจกรรมในวันนี้ ยังตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 และยังสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ที่ต้องการจะนำพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ หากสามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมประเทศชาติ และประชาชน ต่อไป นอกจากนี้ ปกท.ทส. ยังได้ร่วมกับพนักงานจิตอาสา เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมเจริญ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ในโอกาสนี้ด้วย          
   สำหรับการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3  ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งนานาประเทศได้พร้อมใจที่จะดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมเพรียงกันทั่วโลก โดยการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง จำนวน 36 หน่วยงาน จัดขึ้นเป็นปีที่17 ภายใต้แคมเปญ "PullingOurWeight" ซึ่งหมายถึง การรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้ามาสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและครบวงจร โดยรวมพลังจิตอาสากว่า 4,500 คน เก็บขยะชายหาดตลอดระยะทางกว่า 15.1 กิโลเมตร ณ บริเวณ ชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ อำเภอเมือง และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉางซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยอง แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ซึ่งขยะพลาสติก แก้ว และโลหะที่เก็บได้จะถูกคัดแยกนำไปรีไซเคิล ส่วนขยะทั่วไปจะเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานหรือหมักเป็นแก๊สและปุ๋ยเพื่อการเกษตรต่อไป
     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการ "ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน : ความสำเร็จในการจัดการขยะของชุมชนระยอง" ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง มุ่งแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน รวมทั้ง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขยะพลาสติก อาทิ เสื้อ รองเท้า หมวก กระเป๋า เป็นต้น
     อนึ่ง ผู้ประกอบการ 36 หน่วยงาน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรม อาทิ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท โกลว์ อุตสาหกรรมปิโตเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

แกลเลอรี่