ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เมือวันที่ 21 กันยายน 2562

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่อุบลราชธานี
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังนี้
1.)รถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค
- รถบรรทุกน้ำ สทภ11 จำนวน 4 คัน รถยกสูงบริการ 1 คัน รถตรวจการณ์ 1 คัน.. จนท. รวม 14..นาย
- รถบรรทุกน้ำ สบอ.9. จำนวน 2 คัน .. 16 ..คน
รถกระบะตามรถแจกน้ำ จำนวน 1 คัน 4 . คน

2.)บรรจุถุงยังชีพและจัดเรียงที่ ศาลากลางจังหวัด
- จนท.สบอ.9 จำนวน 20 คน

3.)(เชิญร่วม)แจกน้ำดื่มบรรจุแกลอนๆ ละ 5 ลิตร จำนวน 300 แกลอน สถานที่ บ้านกุดละงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
- จนท.สทบ.11 จำนวน 10 คน รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน รถกระบะ 2 คัน

4.)เก็บขยะสะพาน 200 ปี รัตนโกสิน
-จนท.สจป7 จำนวน 20 คน รถกระบะจำนวน 3 คัน

5.)บรรจุถุงยังชีพที่ ปภ.เขต13 (ข้างกองร้อย อส. ถนนคลังอาวุธ)
- จนท.สบอ.9 จำนวน 50 คน

6.) ออกเก็บตัวอย่างน้ำ ในแม่น้ำมูล และลำโดมใหญ่
- จนท. สสภ.12

แกลเลอรี่