ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส.​ มอบนโยบาย​ อส. ปม. ทช. ร่วมปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเล

รมว.ทส.​ มอบนโยบาย​ อส. ปม. ทช. ร่วมปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเล

รมว.ทส. มอบนโยบาย อส. ปม. ทช. ร่วมปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเล

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัด เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ​ 20 ปี มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย​ กฎ​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ​ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
          วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดงานแถลงผลงานการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการและการคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์​ทรัพยากรธรรมชาติ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของทั้ง 3 หน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญในการมอบนโยบาย ดังนี้
          1. หัวใจสำคัญในการปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ​ 20 ปี
          2. ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย​  กฎ​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ​ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง ดูแล​  รักษา​ ทรัพยากรป่าไม้ และท้องทะเล
          3. อย่าใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด​
          4. มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติ​ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
          5. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
          ทั้งนี้ นายวราวุธฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า จะให้ความสำคัญ ในเรื่องสวัสดิการ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน

 

 

แกลเลอรี่