ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย

วันนี้ (4 ต.ค. 62) เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrstrom) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชื่นชมความพยายามของประเทศไทยในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเล ทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่องขยะทะเล เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีผลลัพธ์จากการประชุมที่สำคัญ คือ Framework of Action เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะทะเล นอกจากนี้ เห็นว่าการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน จำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงและการตระหนักรู้ของคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาขยะพลาสติก และขยะทะเล โดยเห็นว่าการดำเนินการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ม อีกทั้งยังต้องมีมาตรการในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยตั้งแต่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อในเครือบริษัทใหญ่ ๔๓ ภาคี จะนำร่องงดแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้า นอกจากนี้ ได้แจ้งการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย โดยได้ดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ในพื้นที่นำร่อง ๒๔ แห่ง ๑๕ จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อลดปริมาณขยะจากก้นบุหรี่ซึ่งพบเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงดำเนินการติดตั้งทุ่นกักขยะบริเวณปากแม่น้ำและปากคลองที่มีแนวเชื่อมต่อกับทะเล เพื่อกักขยะลอยน้ำไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ

แกลเลอรี่