ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ตลาดน้ำดอนหวาย

ทส. จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ตลาดน้ำดอนหวาย

ทส. จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ตลาดน้ำดอนหวาย

วันนี้ (5 ตุลาคม 2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดน้ำวัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม มุ่งหวังให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้งขยะให้ลงถังและชวนให้พี่น้องชาวไทยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและพี่น้องชาวดอนหวาย รวมทั้งสมาชิก ทสม. จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในวันนี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่านปลัดกระทรวง ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี ท่านเลขานุการรัฐมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดนครปฐม เราได้มารณรงค์ในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการใช้ถุงผ้าและมาช่วยกัน ลด ละ เลิก ในการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ตลาดดอนหวายแห่งนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม ดังนั้น วันนี้ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ท่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ช่วยกันรณรงค์ ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครปฐม มาใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกในปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญ วันนี้ปัญหาถุงพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทยของเราและในโลกนี้ ดังนั้น ตลาดดอนหวายแห่งนี้ ถ้าหากทุกคนรณรงค์ใช้ถุงผ้า ผมเชื่อว่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีสภาพที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ นโยบายทั้งหลายต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน ขอฝากให้ทุกๆ คน ช่วยกันรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยทุกคนหันมาใช้ถุงผ้า และ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

 

และในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอีก 43 เครือบริษัทใหญ่และร้านสะดวกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น 7-eleven Makro Lotus และ CP เครือเซ็นทรัล ฯ ทุกฝ่าย จะช่วยกันลดการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และจะรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า โดยในวันที่ 1 มกราคม 2564 ประเทศไทยจะปลอดการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เพื่อเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะทะเล ปัญหาขยะที่อยู่ในแม่น้ำลำคลอง ขยะทั้งหลาย รวมทั้งปัญหาขยะที่อยู่บนบกด้วย เป็นอีกหนึ่งในความหวังดี และเป็นนโยบายที่รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำมามอบให้กับพี่น้องคนไทยทุกๆ คน

แกลเลอรี่