ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

ทส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

ทส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

วันนี้ (19 ต.ค. 62) นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แกลเลอรี่