ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

ทส.ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

ทส.ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (21 ต.ค. 62) เวลา 10.00 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการในด้านต่างๆ ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เช่น การซ้อมย่อย การซ้อมใหญ่ การเตรียมการด้านสถานที่ การจัดสถานที่เฝ้ารับเสด็จ การประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนตามจุดบันทึกภาพต่างๆ การจัดการจราจร และความปลอดภัย การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

แกลเลอรี่