ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันนี้ (23 ต.ค. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) รวมถึงให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาพื้นที่บริเวณเส้นทางรถไฟ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร
          อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีราชกรณียกิจนานัปการ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สู่ความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งกิจการไปรษณีย์ โทรเลข การไฟฟ้า การประปา ตลอดจนมีพระราชดำริสร้างการรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการรถไฟ และบังเกิดคุณประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน

แกลเลอรี่