ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ นำทีมแจกถุงผ้าโรงพยาบาลด่านช้าง รณรงค์ลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN HOSPITAL

วราวุธ นำทีมแจกถุงผ้าโรงพยาบาลด่านช้าง รณรงค์ลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN HOSPITAL

วราวุธ นำทีมแจกถุงผ้าโรงพยาบาลด่านช้าง รณรงค์ลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN HOSPITAL)

วันนี้ (31 ต.ค.62) ณ โรงพยาบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดงานนโยบายสถานบริการสาธารณสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN HOSPITAL) พร้อมมอบถุงผ้าสำหรับให้ผู้มารับบริการใส่ยากลับบ้าน โดย รมว.ทส. ได้กล่าวว่า งาน GREEN &CLEAN Hospital ในวันนี้ มิได้ให้ประโยชน์เฉพาะในสถานบริการสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์แก่คนทั่วโลกอีกด้วย ทำให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้องกันโรคและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนเท่านั้น แต่รวมถึงการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน การกำจัดขยะ และการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลือใช้
ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง การรณรงค์ ณ ที่โรงพยาบาลด่านช้างแห่งนี้เป็นการเริ่มต้นโดยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่เป้าหมายโรงพยาบาลมาตรฐาน GREEN & CLEAN HOSPITAL ทั่วประเทศต่อไป

แกลเลอรี่