ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส.ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการสำหรับคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและ External Partners ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ” (Sharing Best Practices on Waste Management)

รมว.ทส.ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการสำหรับคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและ External Partners ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ” (Sharing Best Practices on Waste Management)

รมว.ทส.ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการสำหรับคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและ External Partners ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ” (Sharing Best Practices on Waste Management)

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และกิจกรรมสำหรับคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน และ External Partners ในหัวข้อ "แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ" (Sharing Best Practices on waste Management) ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน และ External Partners เยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย ในเรื่องของผลกระทบของขยะทะเล (impact of marine debris) การจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง (Land-sea waste management) Thailand plastic roadmap การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว การจัดการขยะโดยชุมชนเอื้ออาทรวังหว้า จังหวัดระยอง และทุ่นกักขยะ SCG-DMCR litter trap หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนภาครัฐ ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทย โดยได้เน้นย้ำว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการยืมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นต่อไปในอนาคตมาใช้จึงต้องร่วมมือกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาตคในสภาพที่สมบูรณ์ ต่อไป และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะและขยะทะเลซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) และบริษัท PTT Global Chemical จำกัด(มหาชน) และผู้แทนจากภาคประชาชน ได้แก่ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเอื้ออาทรวังหว้า ร่วมนำเสนอในการเสวนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้  ภริยาผู้นำอาเซียนได้กล่าวเป็นแนวทางเดียวกันว่า สิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ คือ การที่ทุกคนเปลี่ยน Mindset โดยใช้ แนว ทาง 4Rs โดยเริ่มจาก Rethink Reduce Reuse Recycle
 

แกลเลอรี่