ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พ.ย. 62 เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมปวารณาถวายจตุปัจจัย โดยเสด็จพระราชกุศล ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมียอดเงินถวาย จำนวน 1,453,713 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้

วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกชื่อว่า "วัดศาลาสี่หน้า" เป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง สิ่งที่ยังคงหลงเหลือและแสดงความเป็นสิ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ “ลายหน้าบันสลักไม้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถ ปีกของหน้าบันเล็กตามหลังคาลดชั้นอีกด้านละสองปีก เป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พร้อมทั้งเปลี่ยนนามวัดเป็น วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร แต่ตามหลักฐานรับรองสภาพวัดของ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่าตั้งวัดและรับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2320

แกลเลอรี่