ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมกับ CEO องค์กร Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล

รมว.ทส. ร่วมกับ CEO องค์กร Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล

รมว.ทส. ร่วมกับ CEO องค์กร Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล

          ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องขยะและได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาขยะและขยะทะเลของประเทศไทย โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

          วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้หารือกับ Mr. Boyan Slat CEO ผู้ก่อตั้งองค์กร Ocean Cleanup ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเนเธอร์แลนด์ โดยประเด็นในการหารือครั้งนี้ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะ ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย อีกทั้งได้หารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และการจัดทำความตกลงโครงการวิจัยเก็บขยะแม่น้ำก่อนออกสู่ทะเลระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ Ocean Cleanup Foundation ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยเป้าหมายสำคัญ คือ อยากให้คนไทยทุกคนช่วยกัน ลดการสร้างขยะเพื่อทำให้ประเทศไทยหลุดจากประเทศอันดับ 6 ที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกให้ได้

          Mr.Boyan Slat ผู้ก่อตั้งองค์กร Ocean Cleanup ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเนเธอร์แลนด์ และเป็นผู้คิดค้นเรือดักเก็บขยะ (Interceptor) ในมหาสมุทร ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยวัยเพียง ๑๙ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้นำ “เรือดักเก็บขยะรุ่นทดสอบ” เครื่องแรกขนาด ๔๐ เมตร ไปทดสอบในทะเลใกล้เกาะ Azores ใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติก โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเรือดักเก็บขยะระบบอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณ ๓-๔ ตันต่อวัน ขึ้นกับปริมาณขยะและพื้นที่ โดยสามารถจัดเก็บขยะที่มีขนาดเท่ากับที่นอนขนาดใหญ่ได้ถึง ๒ ชิ้น ทั้งนี้ Mr.Boyan Slat ให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทยต่อไป และจะนำส่ง Interceptor มาติดตั้งที่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

แกลเลอรี่