ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติบัตรชมเชยรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติบัตรชมเชยรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติบัตรชมเชยรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชน โโยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ : CBFCM ดำเนินการโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชี่ยงใหม่) และ 2 ) โครงการความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายเฝ้าระวังและเตื่อนภัยคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื่นบ้านนนทบุรี ดำเนินการโดยสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

เอกสารแนบ

ทส

ขนาดไฟล์:2.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง